Overzichtelijke menu update

Overzichtelijke menu update

De instellingen die je in het menu kunt vinden hebben een overzichtelijke update gehad. Met deze update willen we het voor jou makkelijker maken om de juiste informatie en instellingen te vinden.

Wanneer je rechtsboven in naar Jouw profiel gaat (jouw naam), dan zie je daar ‘Jouw profiel’ en ‘Accountbeheer’.┬áHet menu is gesplitst omdat persoonlijke instellingen en accountinstellingen voorheen door elkaar heen stonden. Dat is soms lastig zoeken, daarom hebben we het nu gesplitst in twee aparte overzichten.

Nanda urenoverzicht - overzichtelijke menu update

Jouw profiel

In jouw profiel vind je informatie en instellingen die betrekking hebben op jouw profiel:

  • Nanda begintijd instellen *
  • Wachtwoord wijzigen
  • Tijdregistraties afschermen en eventueel uitzonderingen maken
  • iCalendar toevoegen aan jouw agenda

* De nieuwste functie in dit overzicht is dat je een eigen begintijd kunt instellen. Nu start Nanda iedere dag standaard om 9.00 uur. Maar start jouw dag altijd om 8.30 uur of juist later, dan kun je dit nu naar eigen wens instellen. De begintijd ’s morgens wanneer je Nanda opent staat dan op jouw ingestelde tijd.

Nanda urenoverzicht - overzichtelijke menu update - begintijden aanpassen

Accountbeheer

In het Accountbeheer kun je alle informatie en instellingen terugvinden die gaan over het account zelf. Hier kun je:

Nanda urenoverzicht - overzichtelijke menu update - Accountbeheer

Was dit artikel nuttig?