API

Integreer met je eigen systemen

Sluit jouw systemen en applicaties eenvoudig aan op Nanda

De API van Nanda geeft je de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de informatie in een Nanda account. De API is een JSON RESTful webservice.

Heb je interesse in onze API, neem dan contact op met [email protected].