Kennisbank

  1. Support
  2. Kennisbank
  3. Meer met Nanda

Sneltoetsen voor Nanda

Met sneltoetsen kun je sneller navigeren in Nanda.

Sneltoetsen die je kunt gebruiken

Je kunt sneltoetsen gebruiken om te navigeren tussen dagen, labels selecteren en acties (zoals exporteren en verwijderen) uit te voeren.

Invoeren

Tijdregistratie opslaan – ⌘ + Enter (Mac OS) / Ctrl + Enter (Windows)
Naar volgende dag gaan – Ctrl + .
Naar vorige dag gaan – Ctrl + ,
Label ‘facturabel’ in/uitschakelen – Ctrl + 0
Label in/uitschakelen – Ctrl + <nummer>

Acties

Verwijder selectie – #
Stuur selectie naar Moneybird – m
Menu ‘Download als’ openen – d

Springen

Naar Invoeren gaan – g + i
Naar Overzichten gaan – g + o
Naar Beheren gaan – g + b